Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 100 Abakan D/1
=> Magdalena Abakanowicz : Skulpturen 1967-1989 / Gallwitz, Klaus [Ed.] 1989 Kc 100 Abakan D/1
1 Kc 100 Abakan D/2
=> Magdalena Abakanowicz : an installation in the Minneapolis Sculpture Garden Kc 100 Abakan D/2
1 Kc 100 Abakan D/3
=> Abakanowicz : altérations ca. 1981 Kc 100 Abakan D/3
1 Kc 100 Abakan D/4
=> Magdalena Abakanowicz 1990 Kc 100 Abakan D/4
1 Kc 100 Abakan D/5
=> Abakanowicz : organic structures 1977 Kc 100 Abakan D/5
1 Kc 100 Abakan D/6
=> Magdalena Abakanowicz : war games 1988 Kc 100 Abakan D/6
1 Kc 100 Abakan D/7
=> Magdalena Abakanowicz : textile Strukturen und Konstruktionen, Environments 1972 Kc 100 Abakan D/7
1 Kc 100 Abakan D/8
=> Magdalena Abakanowicz : Inkarnationen 1988 Kc 100 Abakan D/8
1 Kc 100 Abakan D/9
=> Magdalena Abakanowicz : recent work 1989 Kc 100 Abakan D/9
1 Kc 100 Abakan D/10
=> Magdalena Abakanowicz / Bableska-Rolke, Wieslawa [Ed.] 1988 Kc 100 Abakan D/10
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch