Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 100 Bonnar D/1
=> Pierre Bonnard. Das Glück zu malen / Kaak, Joachim [Ed.] 1993 Kc 100 Bonnar D/1
1 Kc 100 Bonnar D/2
=> Bonnard / Terrasse, Antoine [Ed.] 1994 Kc 100 Bonnar D/2
1 Kc 100 Bonnar D/3
=> Bonnard at Le Bosquet 1994 Kc 100 Bonnar D/3
1 Kc 100 Bonnar D/4
=> Bonnard / Whitfield, Sarah [Ed.] 1998 Kc 100 Bonnar D/4
1 Kc 100 Bonnar D/5
=> Bonnard : colour and light / Watkins, Nicholas [Ed.] 1998 Kc 100 Bonnar D/5
1 Kc 100 Bonnar D/6
=> Bonnard / Metternich, Alain [Ed.] 2006 Kc 100 Bonnar D/6
1 Kc 100 Bonnar D/7
=> Bonnard / Laursen, Steingrim [Ed.] 1992 Kc 100 Bonnar D/7
1 Kc 100 Bonnar D/9
=> Pierre Bonnard : Peindre l'Arcadie 2015 Kc 100 Bonnar D/9
1 Kc 100 Bonnar D/10
=> Bonnard : la collection Antoine Terrasse 2015 Kc 100 Bonnar D/10
1 Kc 100 Bonnar D/11
=> Pierre Bonnard : die Farbe der Erinnerung / Gale, Matthew [Ed.] 201 Kc 100 Bonnar D/11
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch