Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 200 Metaha D/1
=> PSYOP : an anthology / Archey, Karen [Ed.] 2018 Kc 200 Metaha D/1
1 Kc 200 MetaMe D/1
=> Meta-Memphis : Möbel- und Gebrauchsobjekte. Aus den Kollektionen 1989 und 1991 1991 Kc 200 MetaMe D/1
1 Kc 200 Mioon D/1 = RARA
=> Mioon : Menschenstrom / Moon Choi [Ed.] 2005 Kc 200 Mioon D/1=Rara
1 Kc 200 MirIsk A/1
=> Welt der Kunst : Vereinigung Russischer Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts 1991 Kc 200 MirIsk A/1
1 Kc 200 Nabis A/1
=> Die Nabis : Propheten der Moderne / Frèches-Thory, Claire [Ed.] 1993 Kc 200 Nabis A/1
1 Kc 200 Nabis A/2
=> Gauguin und die Nabis / Ellridge, Arthur 1994 Kc 200 Nabis A/2
1 Kc 200 Nada D/1
=> Nada na twintig jaar 1980 Kc 200 Nada D/1
1 Kc 200 Nazare D/1
=> Religion, Macht, Kunst : die Nazarener / Hollein, Max [Ed.] 2005 Kc 200 Nazare D/1
1 Kc 200 Nazare D/2
=> Die Nazarener - vom Tiber an den Rhein : drei Malerschulen des 19. Jahrhunderts 2012 Kc 200 Nazare D/2
1 Kc 200 NePasP D/1
=> Ne pas plier s.v.p. / Stroeve, Ada [Ed.] 1995 Kc 200 NePasP D/1
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch