Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Ke 130 B A/1
=> Limburg : Kunst en Cultuur in Limburg / De Dijn, Clemens G. 1989 Ke 130 B A/1
1 Ke 130 B A/2
=> Transfer : Künstleraustausch / Schmidt, Dietmar N. [Ed.] 1993 Ke 130 B A/2
1 Ke 130 B A/3
=> Ausstellung hundert Jahre belgische Kunst 1959 Ke 130 B A/3
1 Ke 130 B A/4
=> Initiatief 1986 1986 Ke 130 B A/4
1 Ke 130 B A/4 *1
=> Initiatief 1986. 1.: Jan Hoet 1986 Ke 130 B A/4
1 Ke 130 B A/4 *2
=> Initiatief 1986. 2.: Gosse W. Oosterhof 1986 Ke 130 B A/4
1 Ke 130 B A/4 *3
=> Initiatief 1986. 3.: Jean-Hubert Martin 1986 Ke 130 B A/4
1 Ke 130 B A/4 *4
=> Initiatief 1986. 4.: Kasper König 1986 Ke 130 B A/4
1 Ke 130 B A/4 *5
=> Initiatief 1986. 5. 1986 Ke 130 B A/4
1 Ke 130 B A/5
=> L'Émergence des beaux-arts en Belgique : Institutions, artistes, public et patrimoine (1773-1835) / Loir, Christophe 2004 Ke 130 B A/5
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch