Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Ka 260 1991 /3 *5
=> Karl Schmidt-Rottluff Stipendium 7. [5.]: Willi Weiner Ka 260 1991 /3
1 Ka 260 1991/3 *6
=> Karl Schmidt-Rottluff Stipendium 7. [6.]: Hans-Peter Webel Ka 260 1991/3
1 Ka 260 1991/3 *7
=> Karl Schmidt-Rottluff Stipendium 7. [7.]: Bernhard C. Striebel Ka 260 1991/3
1 Ka 260 1991 /3 *8
=> Karl Schmidt-Rottluff Stipendium 7. [8.]: Volker Thies Ka 260 1991 /3
1 Ka 260 1991 /3 *9
=> Karl Schmidt-Rottluff Stipendium 7. [9]: Isa Genzken, Jürgen Bordanowicz, Wolfgang Luy 1991 Ka 260 1991 /3
1 Ka 260 1991/4
=> Ars Viva 90/91 : Birgit Antoni, Gisela Bullacher, Dieter Kiessling, Mischa Kuball 1990 Ka 260 1991/4
1 Ka 260 1991/5
=> Kunstpreis Junger Westen 1991 / Ullrich, Ferdinand [Ed.] 1991 Ka 260 1991/5
1 Ka 260 1991/6
=> Bremer Kunstpreis 1991 1991 Ka 260 1991/6
1 Ka 260 1992/1
=> Medienkunstpreis 1992 [neunzehnhundertzweiundneunzig] 1992 Ka 260 1992/1
1 Ka 260 1992/2
=> Bitte berühren : interaktive Videoinstallationen. Deutscher Videokunstpreis '92 : ZKM Karlsruhe u. SWF Baden-Baden. Weinbrenners Traum : Computersimulation 1992 Ka 260 1992/2
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch