Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Ka 260 2001/1
=> Kunstpreis Berlin 2001 2001 Ka 260 2001/1
1 Ka 260 2001/2
=> 55. Bergische Kunstausstellung : Bergischer Kunstpreis 2001 gestiftet von der Stadt-Sparkasse Solingen / Jessewitsch, Rolf [Ed.] 2001 Ka 260 2001/2
1 Ka 260 2001/3
=> Design Innovationen Jahrbuch 2001 / Zec, Peter [Ed.] 2001 Ka 260 2001/3
1 Ka 260 2001/4
=> Willing refugees 2001 Ka 260 2001/4
1 Ka 260 2001/5
=> Gottfried-Brockmann-Preis 2001 2001 Ka 260 2001/5
1 Ka 260 2001/6
=> Marion Ermer Preis 2001 2001 Ka 260 2001/6
1 Ka 260 2001/6 *1
=> Marion Ermer Preis 2001. 1.: David Adam 2001 Ka 260 2001/6
1 Ka 260 2001/6 *2
=> Marion Ermer Preis 2001. 2.: Markus Draper 2001 Ka 260 2001/6
1 Ka 260 2001/6 *3
=> Marion Ermer Preis 2001. 3.: Reinigungsgesellschaft 2001 Ka 260 2001/6
1 Ka 260 2001/6 *4
=> Marion Ermer Preis 2001. 4.: Cornelia Renz 2001 Ka 260 2001/6
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch