Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 100 Buren D/1
=> Daniel Buren 1990 Kc 100 Buren D/1
1 Kc 100 Buren D/2
=> Daniel Buren : les couleurs: sculptures, les formes: peintures / Buchloh, Benjamin H. D. [Ed.] 1975 Kc 100 Buren D/2
1 Kc 100 Buren D/003
=> Daniel Buren / Francblin, Catherine 1987 Kc 100 Buren D/003
1 Kc 100 Buren D/4 = RARA
=> Daniel Buren : essai hétéroclite / Buren, Daniel 1981 Kc 100 Buren D/4=Rara
1 Kc 100 Buren D/005
=> Daniel Buren : a chaque monstration sa place / Baudson, Michel [Ed.] 1990 Kc 100 Buren D/005
1 Kc 100 Buren D/6
=> Ponctuations : statue/sculpture / _p000439 1980 Kc 100 Buren D/6
1 Kc 100 Buren D/7
=> Daniel Buren au Palais-Royal : les deux plateaux / Nuridsany, Michel [Ed.] 1993 Kc 100 Buren D/7
1 Kc 100 Buren D/8
=> Daniel Buren : Blicke zum Hof / Bußmann, Klaus [Ed.] 1993 Kc 100 Buren D/8
1 Kc 100 Buren D/9
=> Daniel Buren : arguments topiques / Couderc, Sylvie [Ed.] 1993 Kc 100 Buren D/9
1 Kc 100 Buren D/10
=> Daniel Buren : erscheinen, scheinen, verschwinden / Krystof, Doris [Ed.] 1996 Kc 100 Buren D/10
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch