Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 100 Hoech D/1
=> Hanna Höch : Gotha 1889 - 1978 Berlin / Pawlow, Kamen [Ed.] 1993 Kc 100 Hoech D/1
1 Kc 100 Hoech D/2
=> Hannah Höch : Collages 1889-1978 / Adriani, Götz [Ed.] 1992 Kc 100 Hoech D/2
1 Kc 100 Hoech D/3
=> Collagen : Hannah Höch 1984 Kc 100 Hoech D/3
1 Kc 100 Hoech D/4
=> Hanna Höch : Ausstellung zum 100. Geburtstag 1989 Kc 100 Hoech D/4
1 Kc 100 Hoech D/5
=> Hannah Höch : Fotomontagen, Gemälde, Aquarelle / Götz, Andriani [Ed.] 1988 Kc 100 Hoech D/5
1 Kc 100 Hoech D/6
=> Hannah Höch : Werke und Worte / Remmert, Herbert [Ed.] 1982 Kc 100 Hoech D/6
1 Kc 100 Hoech D/7
=> Hannah Höch : Album / Luyken, Guda [Ed.] 2004 Kc 100 Hoech D/7
1 Kc 100 Hoech D/8
=> Hannah Höch : aller Anfang ist DADA! / Burmeister, Ralf [Ed.] 2007 Kc 100 Hoech D/8
1 Kc 100 Hoech D/9
=> Hannah Höch : von Heiligensee in die Welt / Gerner, Cornelia [Ed.] 2018 Kc 100 Hoech D/9
1 Kc 100 Hoech D/10
=> Dem kolonialen Blick begegnen : Identität, Alterität und Postkolonialität in den Fotomontagen von Hannah Höch / Toussaint, Denise 2014 Kc 100 Hoech D/10
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch