Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 100 Schobe D/1
=> Helmut Schober 1968-1981 1982 Kc 100 Schobe D/1
1 Kc 100 Schobe D/2
=> Helmut Schober 1988 Kc 100 Schobe D/2
1 Kc 100 Schobe D/3
=> Helmut Schober : Performance, Zeichnung, Malerei, Plastische Projekte / Ronte, Dieter [Ed.] 1993 Kc 100 Schobe D/3
1 Kc 100 Schobe D/4
=> Allerheiligen-Hofkirche : perpetuus transitus Kc 100 Schobe D/4
1 Kc 100 Schobe D/5
=> Helmut Schober : Light - Licht / Ronte, Dieter [Ed.] 1998 Kc 100 Schobe D/5
1 Kc 100 Schobe D/6
=> Helmut Schober : Schwarze Sonne / Flemming, Klaus [Ed.] 1989 Kc 100 Schobe D/6
1 Kc 100 Schobe D/7
=> Helmut Schober : Zeit ohne Anfang / Maroni, Monica [Ed.] 2003 Kc 100 Schobe D/7
1 Kc 100 Schobe D/8
=> Helmut Schober Kc 100 Schobe D/8
1 Kc 100 Schobe D/9
=> Helmut Schober : Toscana immaginata / Riedl, Peter A. [Ed.] 2005 Kc 100 Schobe D/9
1 Kc 100 Schobe D/10
=> Helmut Schober : Mozart-Zyklen / Riedl, Peter Anselm [Ed.] 2006 Kc 100 Schobe D/10
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch